Ejendomsservice

En serviceaftale sikrer at vi, alt efter hvad der er passende for din ejendom, regelmæssigt
går installationer m.v. igennem og afrapporterer til dig om din ejendoms sundhedstilstand.
Hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser og dermed spare penge – kan du overveje af indgå en
serviceaftale med Brøndbyvester VVS & Teknik A/S. Kontakt os for et uforbindende møde, så I
kan høre, hvad vi kan tilbyde jer og jeres ejendom

En serviceaftale er med til at forebygge skader og kan være med til at forhindre at
centralvarmeanlægget pludselig står af – med manglende varme eller varmt vand til følge. Hos
mange – ikke mindst i boligselskaber og boligforeninger – vejer uforudsete udgifter fx til vandrør der
springer, vandskader og varmesystemer der går ned – tungt. Endvidere er der et sundhedsmæssigt
aspekt at tænke på – nemlig at sikre at ubehagelige og sundhedsfarlige bakterier optræder. Dette
kan du afhjælpe ved at indgå en serviceaftale med Brøndbyvester VVS A/S.

Både boligselskaber, boligforeninger og private kan indgå en serviceaftale med
Brøndbyvester VVS A/S.

Aftalen tilpasses efter behov.

Efter en grundig gennemgang af ejendommen, sender vi et oplæg til en serviceaftale.
Prisen er afhængig af aftalens omfang.

Fjernvarmeanlæg

Fjernvarmeanlæg

Eftersyn af fjernvarmeanlæg samt varmepumper udføres
Faldstammer

Faldstammer

Faldstammer, brønde og varmtvandsbeholdere efterses og renses
Radiator

Radiator

Vi kontrollerer jeres radiatorer og skifter om nødvendigt