Garanti

Virksomheden er medlem af installatørernes organisation TEKNIQ
Arbejdsgiverne.
Derfor kan du henvende dig hos Ankenævnet for Tekniske Installationer ( https://el-vvs-anke.dk/ ), hvis du som forbruger, har klager over VVS arbejde.

Får du medhold i en klage, du har indbragt for Ankenævnet for Tekniske Installationer,
indtræder TEKNIQs Garantiordning.
Ordningen dækker omkostninger til og med 150.000 kr. inkl. moms, hvis installatøren ikke opfylder
kendelsen.

Hvis installatøren indbringer sagen for domstolene og installatøren ikke opfylder dommen, dækker
garantiordningen fra det tidspunkt, hvor den endelige dom foreligger.
Garantiordningen dækker, når virksomheden er medlem af TEKNIQ på det tidspunkt, hvor klagen
modtages i Ankenævnet.

Se mere ved at klikke på linket nedenfor

tekniq_garanti_vvs