Persondatapolitik

Brøndbyvester VVS & Teknik A/S indsamler oplysninger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder.
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Herunder informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger. 

Personoplysninger

Vi behandler kun personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig, eller personoplysninger som vi modtager fra andre.
De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:

  • Kontaktoplysninger, for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer,
  • Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring. 

Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.eks. et byggeri. Det kan være andre håndværkere, din bank
eller forsikringsselskab. 

 Anvendelse af dine personoplysninger

Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af håndværksmæssige ydelser til dig og din husstand.
Vi behandler personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige, kun til opfyldelse af den aftalte ydelse. 

 Opbevaring af dine personoplysninger 

Dine personoplysninger opbevares dels hos os i skab i aflåst lokale eller elektronisk på pc’er – begge på aflåste kontrollerede faciliteter. Derudover har vi samarbejde med nogle få eksterne virksomheder (databehandlere) – det er vores bogføringssystem, vores inkassofirma og det kunne være vores forsikringsselskab, til hvem dine oplysninger evt. videregives. Disse virksomheder er som vi underlagt databeskyttelsesforordningen.

Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen af data. 

Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos databehandleren. 

Vi påser løbende, at vi og databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger. 

Deling

Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. andre håndværkere, din bank, et forsikringsselskab, rådgivere etc., når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig. 

Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige. 

 Sletning af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.
Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest løbende plus 5 år efter indsamlingen for opfyldelse af bogføringsloven.

 Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail.
Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet,
Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Dataansvarlig

Dine personoplysninger indsamles og behandles af:
Brøndbyvester VVS & Teknik A/S
CVR 32947441

 

Mail: mail@broendbyvestervvs.dk